Ρόδος, Μαντράκι - 1978, Άγιος Κωνσταντίνος


Ρόδος, Μαντράκι - 1978, Άγιος Κωνσταντίνος


Impressum