Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)


Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)


Impressum