Litwa "Miedniki Królewskie" Medininkai. Starodawny kościół Trójcy Przenajświętszej i świętego Kazimierza Królewicza i wyznawcy w Miednikach, fundowany jeszcze przez Jagiełłę w 1391 roku, został zajęty przez schizmatyków w 1865 roku. W 1910 został zniszczon


Litwa "Miedniki Królewskie" Medininkai. Starodawny kościół Trójcy Przenajświętszej i świętego Kazimierza Królewicza i wyznawcy w Miednikach, fundowany jeszcze przez Jagiełłę w 1391 roku, został zajęty przez schizmatyków w 1865 roku. W 1910 został zniszczon


Impressum