Kościół Św. Trójcy w Stróży obok jeden z najstarszych w Polsce klonów ok. 300 letni. No i moje ulubione miejsce modlitwy z lat dzieciństwa i młodości....a teraz niemal jakaś ,,spelunka latronum,, przynajmniej w okresie letnim na nowych drewnianych schodach ....


Kościół Św. Trójcy w Stróży obok jeden z najstarszych w Polsce klonów ok. 300 letni. No i moje ulubione miejsce modlitwy z lat dzieciństwa i młodości....a teraz niemal  jakaś ,,spelunka latronum,,  przynajmniej w okresie letnim na nowych drewnianych schodach ....


Impressum