Jihlava gate - The Gatehouse was built in the 16th century as part of the fortification system. It is a 5-storeyed construction, 36 metres high. In the gatehouse houses the Museum of Records and Curiosities, which was opened on June 30, 1994 /Dolní (Jihlavská) brána - Byla vystavěna v 16. století. Jedná se o pětipatrovou hranolovitou stavbu vysokou 36 m. Od roku 1994 v ní sídlí Muzeum rekordů a kuriozit.


Jihlava gate - The Gatehouse was built in the 16th century as part of the fortification system. It is a 5-storeyed construction, 36 metres high. In the gatehouse houses the Museum of Records and Curiosities, which was opened on June 30, 1994 /Dolní (Jihlavská) brána - Byla vystavěna v 16. století. Jedná se o pětipatrovou hranolovitou stavbu vysokou 36 m. Od roku 1994 v ní sídlí Muzeum rekordů a kuriozit.


Impressum