2011, Česká republika, Jihomoravský kraj, Brněnská (Kníničská) přehrada, loď Lipsko, veškerá lodní flotila je jen na elektro pohon // 2011, Czech Republic, South Moravia, Brno (Kníničská) dam, the ship Leipzig, all ship fleet is the only electric propulsion


2011, Česká republika, Jihomoravský kraj, Brněnská (Kníničská) přehrada, loď Lipsko, veškerá lodní flotila je jen na elektro pohon  //  2011, Czech Republic, South Moravia, Brno (Kníničská) dam, the ship Leipzig, all ship fleet is the only electric propulsion


Impressum