സത്യന്‍ ആര്‍ട്ട്‌ ഗല്ലേരി சத்யன் கலைக்கூடம் & நினைவு கட்டிடம் - கேரள கலாச்சார மன்றம் केरला सांस्कृतिक फोरमకేరళ సాంస్కృతిక ఫోరం Satyan Art Gallery & Memorial Building - Kerala Cultural Forum 1969


സത്യന്‍  ആര്‍ട്ട്‌  ഗല്ലേരി சத்யன்  கலைக்கூடம் & நினைவு கட்டிடம் - கேரள கலாச்சார மன்றம் केरला सांस्कृतिक फोरमకేరళ సాంస్కృతిక ఫోరం Satyan Art Gallery & Memorial Building - Kerala Cultural   Forum  1969


Impressum