Stankuny VII 11 Borsucza Góra . Zarastające schodki litewskich pograniczników.


Stankuny VII 11 Borsucza Góra . Zarastające schodki litewskich pograniczników.


Impressum