Ottoman era ruins at Megalo Gardiki, the Citadel


Ottoman era ruins at Megalo Gardiki, the Citadel


Impressum