Skalný útvar nad riečkou Žitavou pri Pavlovom štále. (r.2011/Olympus560UZ)


Skalný útvar nad riečkou Žitavou pri Pavlovom štále. (r.2011/Olympus560UZ)


Impressum