Augustavo girios šventoji vieta (lenk. Święte Miejsce) - tai vieta esanti Augustavo girioje, netoli Rospudos upės - Uroczysko Święte miejsce nad Rospudą:krzyż został wystawiony przez nawróconych, ochrzczonych Jaćwingów z drużyny Skomęta w 1283 roku, przed wyruszeniem do Sambii


Augustavo girios šventoji vieta (lenk. Święte Miejsce) - tai vieta esanti Augustavo girioje, netoli Rospudos upės - Uroczysko Święte miejsce nad Rospudą:krzyż został wystawiony przez nawróconych, ochrzczonych Jaćwingów z drużyny Skomęta w 1283 roku, przed wyruszeniem do Sambii


Impressum