Drewniane obiekty sakralne Polskich Karpat. Pogórze Spisko-Gubałowskie, Nowe Bystre - kościół.


Drewniane obiekty sakralne Polskich Karpat. Pogórze Spisko-Gubałowskie, Nowe Bystre - kościół.


Impressum