Pohľad z odlesneného západného svahu vrchu Drienčie na krajinu Kostivrch. (r.2012/OlympusSP810UZ)


Pohľad z odlesneného západného svahu vrchu Drienčie na krajinu Kostivrch. (r.2012/OlympusSP810UZ)


Impressum