Bells of the Stanislaus the Martyr church, 1872 / Dzwony kościoła Stanisława Biskupa i Męczennika


Bells of the Stanislaus the Martyr church, 1872 / Dzwony kościoła Stanisława Biskupa i Męczennika


Impressum