Main bell of the Stanislaus the Martyr church, 1872 / Główny dzwon kościoła Stanisława Biskupa i Męczennika


Main bell of the Stanislaus the Martyr church, 1872 / Główny dzwon kościoła Stanisława Biskupa i Męczennika


Impressum