Gürdəh (Гирдах) Girdah, Губа,Азербайджан


Gürdəh (Гирдах)  Girdah, Губа,Азербайджан


Impressum