Historická budova a z tohto balkóna bola 6.10.1938 Dr. Jozefom Tisom vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny. v Žiline / The historic building from the balcony was 06/10/1938 Dr. Jozef Tiso declared Slovakia autonomy country. in Žilina


 Historická budova a z tohto balkóna bola 6.10.1938 Dr. Jozefom Tisom vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny. v Žiline / The historic building from the balcony was 06/10/1938 Dr. Jozef Tiso declared Slovakia autonomy country. in Žilina


Impressum