Quai du Pays Blanc
(Quai du Pays Blanc, Tournai)Impressum