Piazza XX Agosto
(Piazza XX Agosto, San Mauro Pascoli)Impressum