Mieczysławy Ćwiklińskiej
(Mieczysławy Ćwiklińskiej, Nowogrodziec)Impressum