Bolesława Drobnera
(Bolesława Drobnera, Osiedle Nadodrze)Impressum