Ladislava Ševčíka
(Ladislava Ševčíka, Zábřeh-Hulváky)Impressum