Džemala Bijedića
(Džemala Bijedića, Čengić Vila II)Impressum