Marszałka Józefa Piłsudskiego
(Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kowal)Impressum