Λεωφόρος Ανοίξεως
(Λεωφόρος Ανοίξεως, Δήμος Βέροιας)Impressum