Γρηγορίου Λαμπράκη
(Γρηγορίου Λαμπράκη, Δήμος Βέροιας)Impressum