Εμμανουήλ Παππά
(Εμμανουήλ Παππά, Δήμος Βέροιας)Impressum