Αθανασίου Διάκου
(Αθανασίου Διάκου, Δήμος Βέροιας)Impressum