מעלה ערוד
(מעלה ערוד, מועצה אזורית רמת נגב)Impressum