מנדלי מוכר ספרים
(מנדלי מוכר ספרים, תל אביב-יפו)Impressum