נחל הגיבורים - פתיחה אוגוסט 2013
(נחל הגיבורים - פתיחה אוגוסט 2013, חליסה)Impressum