גש' גדוד 22
(גש' גדוד 22, עיר תחתית מזרח)Impressum