פרופ' יעקב פולוצקי
(פרופ' יעקב פולוצקי, ירושלים)Impressum