რუსთაველის ქუჩა (Rustaveli St)
(რუსთაველის ქუჩა (Rustaveli St), გორის მუნიციპალიტეტი)


გიორგი ბრწყინვალის ქუჩა (Giorgi Brtskinvale St)
ხაშურის ქუჩა (Khashuri St)
სამეფო ქუჩა (Samepo St)
9 აპრილის ქუჩა (9 Aprili St)
თამარ მეფის ქუჩა (Tamar Mepe St)
თამარ მეფის I შეახვევი (Tamar Mepe I Dr)
ჩორდიშვილის ქუჩა (Chodrishvili St)
დ. ამილახვარის ქუჩა (D. Amilakhvari St)
მამარდაშვილის ქუჩა (Mamardashvili St)
ჯაფარიძის ქუჩა (Japaridze St)
სტალინის გამზირი (Stalin Ave.)
ცაბაძის ქუჩა (Tsabadze St)
ბარნოვის ქუჩა (Barnovi St)
Lunacharski St.
შაფთოშვილის ქუჩა (Shaptoshvili St)
Ierushalov St.
შოთა ჩოჩიშვილის ქუჩა (Shota Chochishvili St)
ჩიტაძის ქუჩა (Chitadze St)
კასტელის ქუჩა (Kasteli St)
გურამიშვილის ქუჩა (Guramishvili St)
ქართლის ქუჩა (Kartli St)
ბახტრიონის ქუჩა (Bakhtrioni St)
შ. ხერხეულიძის ქუჩა (Sh. Kherkheulidze St)
თამარ მეფის II შესახვევი (Tamar Mepe II Dr)
Marjanishvili St.
ა. წერეთელის ქუჩა (Tsereteli St)
ტრიფონ გამსახურდიას ქუჩა (Tripon Gamsakhurdia St)
ვ. ფშაველას ქუჩა (Vazha Pshavela St)
ბესარიონ ჯუღაშვილის ქუჩა (Besarion Jughashvili St)
ბათუმის ქუჩა (Batumi St)
გორიჯვრის ქუჩა (Gorijvari St)
გელდიაშვილის ქუჩა (Geldiashvili St)
გარსევანიშვილის ქუჩა (Garsevanishvili St)
ბაგრატიონის ქუჩა (Bagrationi St)
26 მაისის ქუჩა (26 Maisi St)
ნიკო კეცხოველის ქუჩა (Niko Ketskhoveli St)
კირიონ II ქუჩა (Kirion II St)
შიო მღვიმელის ქყჩა (Shio Mghvimeli St)
Ateni Cds
კირიონ II-ის ჩიხი (Kirion II Dr)

Impressum