Մխիթար Սպարապետի փող.
(Մխիթար Սպարապետի փող., Ստեփանակերտ)Impressum