بزرگراه شهید باکری
(بزرگراه شهید باکری, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum