بزرگراه اشرفی اصفهانی
(بزرگراه اشرفی اصفهانی, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum