میدان صادقیه
(میدان صادقیه, منطقه ۵ شهر تهران)Impressum