بزرگراه نواب صفوی
(بزرگراه نواب صفوی, منطقه ۱۰ شهر تهران)Impressum