صفی علیشاه
(صفی علیشاه, منطقه ۱۲ شهر تهران)Impressum