میدان بهارستان
(میدان بهارستان, منطقه ۱۲ شهر تهران)Impressum