ถนนพระรามที่ 5
(ถนนพระรามที่ 5, เขตดุสิต)Impressum