Đặng Văn Kiểu
(Đặng Văn Kiểu, Huyện Cần Giờ)Impressum