Bukem Place
(Bukem Place, Mangere-Otahuhu)Impressum