జగదల్‌పుర్

Tiếng Việt Bahasa Melayu हिन्दी Español English Русский Français 中文 Polski Svenska Deutsch Italiano Català

జగదల్‌పుర్
Wikipedia

జగదల్‌పుర్ దక్షిణ చతీస్‌గడ్‌లోని ఒక పట్టణం, చారిత్రక బస్తర్ జిల్లా యొక్క కేంద్రం. ఈ పట్టణం బ్రిటిష్ పాలనలోని బస్తర్ సంస్థానం యొక్క రాజధాని.
Impressum