దండి (గ్రామం)

日本語 Deutsch English Norsk (Bokmål) Italiano Svenska

దండి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని నవసారీ జిల్లాలోని చిన్న గ్రామము. ఇది అరేబియా సముద్ర తీరంలో నవసారీ పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్నది.

WikipediaImpressum