కుట్రాలం

Tiếng Việt Bahasa Melayu हिन्दी Português English 中文 Nederlands Deutsch Italiano Svenska

కుట్రాలం
Wikipedia

కుట్రాలం (తమిళం: குற்றாலம்) భారత దేశము, తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరునెల్వేలి జిల్లాలో పశ్చిమ కనుమలలో 160 మీటర్ల సగటు ఎత్తులో ఉన్న ఒక పంచాయతీ పట్టణము. కొన్ని ఋతువులలో మాత్రమే ప్రవహించే నదులు మరియు చిట్టార్ నది, మనిముతార్ నది, పచైయర్ నది తాంబరపరణి నది వంటి కొన్ని జీవనదులు ఈ ప్రాంతములోనే ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న అనేక జలపాతాలు, సెలయేళ్ళు మరియు ప్రాంతములో సర్వత్రా ఉన్నఆరోగ్య రిసార్టులు ఈ ప్రాంతానికి దక్షిణ భారత దేశం యొక్క స్పా అనే బిరుదును తెచ్చిపెట్టాయి.
Impressum