Zubří (přírodní rezervace)

Slovenčina

Zubří (přírodní rezervace)
Wikipedia

Přírodní rezervace Zubří se nachází podél naučné stezky "Krajem Chrudimky" mezi obcemi Zubří a Hluboká. Rozloha: 25 ha. Datum vyhlášení: 1990. Rezervace zahrnuje smilkové a bezkolencové louky a přechodová rašeliniště na jižních svazích. Jedná se o dříve běžná společenstva Vysočiny, nyní vzácná kvůli předchozí intenzivní, převážně zemědělské činnosti. PR byla vyhlášena pro výskyt ohrožených druhů rostlin (rosnatka okrouhlolistá, kruštík bahenní, vachta trojlistá, prstnatec májový, všivec lesní, vzácně i hořeček český, vřes obecný a jalovec obecný) a živočichů (ještěrka živorodá, užovka obojková, zmije obecná, cvrčilka zelená, linduška lesní a luční, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný). Převládá snaha o extenzivní hospodaření, zejména vypásání.
Impressum