చిలకలూరిపేట

中文 Português Tiếng Việt English Svenska Italiano Bahasa Melayu

చిలకలూరిపేట ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఒక పట్టణం. గుంటూరుకు దాదాపు 40 కి మీల దూరంలో ఉంది. గుంటూరు జిల్లాలో నాలుగవ అతిపెద్ద పట్టణం. రాష్ట్రంలో ముఖ్య వ్యాపార కేంద్రంగా పేరొందిన

WikipediaImpressum