చిలకలూరిపేట

中文 Português Tiếng Việt English Svenska Italiano Bahasa Melayu

చిలకలూరిపేట ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన ఒక పట్టణం. త్రికోటేశ్వర స్వామి వెలసిన కోటప్ప కొండ ఇక్కడికి 16.కి మీ దూరంలో ఉంది.

WikipediaImpressum