చిత్తూరు మండలం

చిత్తూరు మండలం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం.OSM గతిశీల పటము

WikipediaImpressum